De tarieven voor 2018

 • Huwelijksvieringen
  Voorbereiding en uitvoering van huwelijksvieringen, inzegening van relaties, herbevestiging van trouwgeloftes €495,00
 • Rouwdiensten
  Voorbereiden en uitvoering van rouwdiensten €495,00
 • Doopbediening
  €395,00
 • Inzegening van gebouwen, reizen, plannen, jubilea, etc.
  €200,00
 • Pastorale gesprekken
  Tarief per uur € 65,00
 • Voorganger kerkdienst
  Standaard tarief € 150,00
 • Voorbereiding concept afscheidsplechtigheid
  Standaard tarief € 60,00
 • Kennismakingsgesprek
  Standaard tarief € 60,00

De kosten voor een kennismakingsgesprek worden indien u gebruik maakt van de diensten van Rent a Priest, in mindering gebracht op de factuur.

De genoemde prijzen zijn exclusief reiskosten van € 0,28 per kilometer

Voor huwelijken in het buitenland kunnen hier ook nog verblijfskosten bij komen, dit is afhankelijk van de afstand en zal per situatie besproken worden.

Van het door u te betalen bedrag krijgen de voorgangers een onkostenvergoeding.

De rest gaat na aftrek van de overheadkosten naar een goed doel.

Voor 2018 heeft het bestuur gekozen voor de volgende twee doelen, eentje in het buitenland en een in ons eigen land:

 1. Ondersteuning van de geestelijke verzorging in Klinika Caprilles, het psychiatrisch ziekenhuis van de Antillen in Willemstad, Curacao. Met name de kinderafdeling. Kinderen met psychiatrische problemen komen vaak in de knel en hebben extra aandacht nodig.
 2. De voedselbank in Nederland. Hoewel het economisch beter gaat met ons land zijn er toch nog velen die op de armoedegrens leven. Voor hen willen wij er ook zijn.

“U EEN FIJNE DAG; ZIJ EEN FIJNE DAG!!!”

Giften

U kunt ons initiatief ook steunen door een donatie over te maken op
Bankrekeningnummer: 2416744 t.n.v. Stichting Rent a Priest
Iban:NL61INGB0002416744
Bic:INGBNL2A