Disclaimer en Privacy

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Rent a Priest met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom of in licentie bij Rent a Priest en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel
eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Rent a Priest.

Privacy

Rent a Priest respecteert de privacy van bezoekers van deze website en zal niet actief persoonsgegevens van bezoekers verzamelen.
Indien op enig moment op de website wordt gevraagd naar gegevens van de bezoeker in verband met de aanvraag van informatie of iets vergelijkbaars, dan zullen de door de bezoeker verstrekte gegevens slechts worden gebruikt voor het daarvoor bestemde doel, namelijk de afhandeling van het desbetreffende verzoek.
Deze persoonsgegevens zullen niet worden verzameld en/of bewaard, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming door de bezoeker is gegeven. Rent a Priest zal met toestemming verzamelde persoonsgegevens en e-mail adressen nooit aan derden verkopen of kenbaar maken, bijvoorbeeld in het kader van direct mail activiteiten.